biuro i baza sprzętu:
Nowa Wioska 2B
66-218 Lubrza
telefony:
+48 603 749 762
+48 695 360 272
e-mail:
biuropwpiotrszulc@gmail.com
pwpiotrszulc@gmail.com

O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Szulc zostało założone w 2004 roku. Początkowo firma zajmowała się pracami rozbiórkowymi, obiektów o konstrukcji tradycyjnej, żelbetowej oraz stalowej rozbiórkami konstrukcji stalowych i ponownym ich wznoszeniu. Następnym etapem rozwoju firmy było w kolejności: rozszerzenie działalności o roboty ziemne kubaturowe, nasypy, skarpy, korytowanie pod drogi, place, wymiany i wzmacnianie gruntu. Przełomem w firmie był okres, w którym rozpoczęto realizacje kompletnych stanów surowych obiektów w technologii żelbetowej i tradycyjnej, rozpoczynając od niewielkich realizacji,  a kończąc na realizacjach kilkukondygnacyjnych obiektów wielkopowierzchniowych. Równolegle rozpoczęto dywersyfikację usług o zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne. W 2011 roku nową gałęzią działalności stały się usługi z zakresu budownictwa kolejowego i modernizacji infrastruktury kolejowej.

 

Wraz z rozwojem poszerzane jest również zaplecze sprzętowe firmy. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w oparciu o posiadane koparki gąsienicowe, koparko-ładowarki, ładowarkę, zagęszczarki, przecinarki do betonu, szlifierki, wibratory, niwelatory. Baza sprzętowa PWPS wyposażona również w sprzęt transportowy do przewozu materiałów sypkich oraz przyczepę niskopodwoziową do przewozu sprzętu budowlanego, 2 samochody wywrotki: czteroosiową (hakowiec wraz z róznego rodzajami kontenerami hakowymi w tym z kontenerem z HDS) i dwuosiową. W pierwszym kwartale 2013 rozbudowano zaplecze sprzętowe o kolejną maszynę – koparkę dwudrożną Atlas 1404 ZW, niezbędną do realizacji robót kolejowych.

W 2014r. zakupiliśmy ładowarkę Altas 75S wraz z osprzętem w postaci urządzenia do poziomowania, umożliwiające wykonywanie niwelacji w oparciu o niwelator laserowy o spadkach w dwóch płaszczyznach do 25% z dokładnościa do +-1 cm. Posiadamy również minikoparkę o wadze 5ton niezbędną do prowadzenia prac wewnątrz budynków , na różnych kondygnacjach czy też na innych małych powierzchniach.
W 2015r. zakupiliśmy osprzęt do koparki Komatsu NLC 240 nozyce, szczękę kruszącą oraz łyżkę kruszącą, umożliwiający wykonanie kompleksowej rozbiórki obiektów wraz z przekruszeniem gruzu ceglanego i betonowego na materiał do ponownego uzycia na podbudowy placów i drógi, bez ściągania dodatkowego sprzętu w postaci stacjonarnej kruszarki, ma to duże znaczenie w przypadku niewielkich budów ( do 1000 m3 materiału gruzowego ) i budów o niewielkim placu budowy.

 

W związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych PWPS posiada zatwierdzony decyzją nr DW.II.7240.1.62.2012 Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 22.08.2012r. program gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz zezwolenie w zakresie transportu przedmiotowych odpadów (Decyzja Starosty Świebodzińskiego z dnia 26.03.2008r. Znak OŚR.II.7635-2/08). Decyzje te uprawniają do prowadzenia tego typu działań na terenie całego kraju.

 

 

Nasze przedsiębiorstwo posiada aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kluczowy personel posiada uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

NASZE USŁUGI

Wykonujemy następujące prace budowlane:

 

  • roboty ziemne,
  • roboty kubaturowe,
  • skarpowanie i nasypy
  • wymiana oraz wzmacnianie gruntu
  • budowa, utwardzanie dróg, placów
  • budowa obiektów w stanie surowym
  • cięcia powierzchni betonowych
  • wyburzenia
  • kruszenie